Brun sovs og frikadeller

Dansk flag

I disse år er mange optaget af, hvad det vil sige at være dansk. Hvad er det særligt danske og hvordan adskiller danskerne sig fra andre folk? Nogen mener at brun sovs og frikadeller er typiske danske retter, og at det måske er det eneste danskerne er fælles om. Men det er en falsk opfattelse!
Andre har det som Grundtvig, der engang har givet udtryk for, at han følte sig dansk og han vidste, at han var dansk, men at han havde svært ved at forklare, hvad danskhed var. Og der er nok ingen der har haft så stor betydning for den danske identitet, som netop Grundtvig. Alligevel vil han langt fra være tilstrækkelig til forklare den moderne danske identitet.
Den kendte tyske sociolog Habermas har engang sagt, at den vellykkede identitet repræsenter evnen til at integrere nye erfaringer og dermed tilpasse sig forandringer - dvs. lysten til at bygge vindmøller, når forandringens vinde blæser, frem for at bygge læhegn alene for at blive beskyttet og for at undgå vinden.
Foredraget vil give en lang række bud på, hvad danskhed er for en størrelse. Men det vil også være klart, at dansk identitet ikke er en entydig og enkel størrelse. Sproget ændrer sig og vore forestillinger om det danske ændrer sig. Den danske identitet udvikler sig hele tiden, selvom mange danske går rundt med et idealbillede af dansk identitet, som den burde være.
Grundtvig, Kim Larsen, H.C.Andersen og Shu-bi-dua er meget forskellige, men alligevel typisk danske!